ADIYAMAN BESNİ İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

696 SAYILI K.H.K. İLE SÜREKLİ İŞÇİ /GEÇİCİ İŞÇİ STATÜSÜNE GEÇİRİLME BAŞVURULARI DUYURUSU

696 SAYILI K.H.K. İLE SÜREKLİ İŞÇİ /GEÇİCİ İŞÇİ STATÜSÜNE GEÇİRİLME BAŞVURULARI DUYURUSU

İlçemiz Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bağlı olarak faaliyet gösteren eğitim öğretim kurumlarında  temizlik hizmeti, destek hizmeti ve güvenlik hizmeti ihaleleri kapsamında çalışan personelin 20/11/2017 tarihli ve 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127’nci maddesi gereğince sürekli işçi /Geçici İşçi statüsüne geçirilme başvuruları  02/01/2018  tarihinde başlamış olup en geç 10/01/2018 Çarşamba günü saat 15:30’a kadar ihalenin yapıldığı kuruma şahsen yapılacaktır.

BAŞVURU YAPABİLECEKLER

1)      696 sayılı KHK ve ilgi (a) Esaslara göre, Bakanlığımız teşkilatında yalnızca 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde genel bütçe veya döner sermaye bütçesinden personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yapılmak suretiyle çalıştırılan, 04/12/2017 tarihinde görevde olan, 696 sayılı KHK ile ilgi (a) Esaslarda belirtilen diğer şartları taşıyan taşeron işçiler kapsama girmektedir. Bakanlığımız bütçesinden ödenek gönderilmek suretiyle İl Özel İdareleri aracılığı ile hizmet satın alınan taşeron işçiler de bu kapsamda değerlendirilecek olup, aranan şartları taşıyanlar müracaatlarını ilgi (a) Esaslar ekinde bulunan formlarla birlikte çalıştıkları okul müdürlüklerine yapacaklardır

2)    BAŞVURU YAPAMAYACAKLAR

Öğretmenevi işçi ve taşeronları, usta öğreticiler, okul aile birliklerinde çalışanlar, İŞKUR aracılığı (TYP-Güvenlik) ile çalışanlar, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yapılmayan (yemek hizmet alımı ve taşıma hizmeti gibi) hizmet alımları kapsamında olanlar ile herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmış olanlar, herhangi bir sandıktan emekli olup çalışmaya devam edenler bu haktan yararlanamayacaklardır.

 

 Başvuru için gereken belgeler

1- Sürekli İşçi Kadrolarına/Geçici İşçi Pozisyonlarına Geçişte Başvuru Formu. (Ek-1)

2- İşçinin idareler aleyhine açmış olduğu davalardan ve/veya icra takiplerinden feragat edeceğine dair beyan dilekçesi örneği (varsa doldurulacak) (Örnek-1)

3- İşçinin çalıştığı idare aleyhine açmış olduğu dava veya icra takibi olmadığına dair beyan dilekçesi (Zorunlu Doldurulacak) (Ek-2)

4- Güvenlik Soruşturması Arşiv Araştırma Formu. (Bilgisayar ortamında 3 Nüsha Asıl olarak hazırlanmış olacak)    

5- SGK Tescil ve Hizmet Dökümü belgesi (Sosyal Güvenlik Merkezinden Onaylı Olarak Alınması Gereklidir)

6- Başvuru Tarihi İtibariyle, Emeklilik,Yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmadıklarına dair belge veya resmi yazı (Sosyal Güvenlik Merkezinden alınması gereklidir)

7- Sulh Sözleşmesi Örneği (Örnek 4) (Başvuru Sahibi ve İdarece zorunlu tanzim Edilecek) Kimlik fotokopisi

8- 5 adet vesikalık fotoğraf (Son 3-Ay İçinde Çekilmiş Olması Gerekir)

9- Diploma /Öğrenim Belgesi (Aslı veya Aslı Gibidir Onaylı)

10- Adli Sicil Kaydı (Kurum tarafından istenmektedir.)

11- İkâmetgah Belgesi (Kurum tarafından istenmektedir.)

12- Askerlik Durum Belgesi (Kurum tarafından istenmektedir.)

Mahkemeye ve İcra Müdürlüğüne sunulacak feragat dilekçeleri

Mahkemeye Sunulacak Feragat Dilekçesi (Örnek-2) (Başvuru Sahibi VE İdare arasında herhangi bir dava konusu varsa doldurulacak)

İcra Müdürlüğüne Sunulacak Feragat Dilekçesi (Örnek-3) (Başvuru Sahibi ve İdare arasında herhangi bir İcra konusu varsa doldurulacak)

 

NOT: 1-Başvuru Formu ve Düzenlenmesi Gereken Diğer Belgeler Aşağıda ki Linkte yer almaktadır.

         2-Okul Müdürlüklerince alınan Başvurulara ait tüm belgeler Resmi yazı ekinde DYS ortamında ve elden 10/01/2018  Çarşamba günü 15:30’a kadar Müdürlüğümüze gönderilecek.

 

Kadroya Geçiş İle İlgili Evraklara Ulaşmak İçin Tıklayınız>>>>/meb_iys_dosyalar/2018_01/05150154_Kadroya_geYiY_evraklar.rar<<<<

 

NOT: DOSYALARIN TESLİM ŞEKLİ

1-Her Personel İçin ayrı dosya hazırlanacak olup dosyanın en üst sayfası(Kapak Sayfasına) Personel bilgileri ve İndex(İçindekiler) hazırlanacak.

2-Birden fazla personeli olan okullar her personel için ayrı ayrı dosya hazırlayacak, bütün personellerin dosyasını yerleştirdikleri dosyaya da bilgi sayfası ve index(İçindekiler) hazırlayacaktır.

Örnek İndex >>/meb_iys_dosyalar/2018_01/04102938_Yrnek_Yndex.jpg

Cirit Meydanı Mah. Atatürk Cad. No199 02300 Besni ADIYAMAN - 90 416 318 19 01

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.